Amalan Ketika Perempuan Sulit Melahirkan

Alfatih-media.com-Dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghafiqi menyebutkan sebuah riwayat yang menjelaskan mengenai bacaan atau amalan yang harus dibaca ketika ada perempuan sulit melahirkan. Bacaan ini merupakan amalan yang diajarkan Rasulullah Saw kepada Ummu Salamah dan Asma binti Umais ketika Fatimah hendak melahirkan.

Adapun bacaan dimaksud adalah sebagai berikut;

Pertama, membaca ayat Kursi satu kali.

Kedua, membaca surah Al-A’raf ayat 54 satu kali, yaitu;

????? ????????? ??????? ??????? ?????? ????????????? ??????????? ??? ??????? ???????? ????? ????????? ????? ????????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ????????

??????????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????????? ? ????? ???? ????????? ??????????? ? ????????? ??????? ????? ?????????????

Inna robbakumullaahul ladzii kholaqos samaawaati wal ardho fii sittati ayyaamin tsummastawa ‘alal ‘arsyi yughsyil lailan nahaaro yathlubuhuu hatsitsaw wasy symasa wal qomaro wan nujuuma musakhkhorootim bi amrih, alaa lahul kholqu wal amru tabaarokallaahu robbul ‘aalamin.

Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

Ketiga, membaca surah Al-Falaq dan surah Al-Nas, masing-masing satu kali.

Amalan ini berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghafiqi dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar berikut;

?? ??? ?? ???? ???: ??? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ?????? ???

???? ???? ????: ???? ????? ??? ?????? ?????? ????????? ??????? ??????? ?????? ????????????? ??????????? ??? ??? ????? ??????????

Dari Ali bin Husain, dia berkata bahwa ketika Fatimah hendak melahirkan, Rasulullah Saw mengutus Ummu Salamah dan Asma’ binti Umais kepada Fatimah, dan beliau berkata kepada keduanya, ‘Bacalah di dekat Fatimah ayat Kursi, dan ‘Inna robbakumullaahul ladzii kholaqos samaawaati wal ardho’ hingga akhir ayat, dan dua mu’awwidzatain. (sumber:BincangSyariah.com)

 

Latest Articles

Comments