Supaya Hati Tenang Saat Mengalami Kesempitan Rezeki, Bacalah Doa Ini

Alfatih-media.com-Dalam kitab Risalatul Amin fi Al-Wushul ilaa Robbil ‘Alamin, Syaikh Abu Al-Hasan Al-Syadzili mengajar doa bagi orang yang gelisah saat dalam kondisi kesempitan rezeki. Tujuan doa ini, suapaya hati tetap tenang saat mengalami kesempitan rezeki. Maka, agar hati tetap tenang, hendaknya dia bermunajat kepada Allah dengan membaca doa berikut;

??? ???? ?????? ??????????? ????????????? ?? ????????? ????? ???????? ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????? ??????? ????????? ???????????? ???????????

?????????? ???????? ???? ???????? ???? ????? ????????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ???????????? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ??????? ?????????? ????

????????????? ??????????? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ???? ??????????? ??????? ??????????? ???????? ???? ????? ?????????

Yaa man wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho walaa yauuduhuu hifzhuhumma wa huwal ‘aliyyul ‘adziim. Allohumma innii as-alukal iimaana bihifzhika iimaanan yaskunu bihii qolbii min hammir rizqi wa khowfil kholqi waqrub minnii bi qudrotika qurban tamhaqu bihii ‘annii kulla hijaabin mahaqtahuu ‘an ibroohiima kholiilika falam yahtaj li jibriila rosuulika wa lisuaalihii minka wa hajabtahuu bi dzaalika ‘an naari ‘aduwwihii.

Wahai Dzat yang kekuasannya meliputi seluruh langit dan bumi dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah aku memohon kepada-Mu iman dengan penjagaan-Mu, iman yang menyebabkan hati tenang dari kesusahan rizeki dan takut pada makhluk, dekatkanlah Engkau kepadaku dengan kekuasaan-Mu, kedekatan yang dengannya Engkau membinasakan terhadap semua penghalang sebagaimana Engkau membinasakannya dari Nabi Ibrahim kekasi-Mu, sehingga dia tidak butuh Jibril, utusan-Mu, dan juga tidak perlu minta kepada-Mu, dan dengannya Engkau menghalanginya dari api musuhnya.(sumber:BincangSyariah.com)

 

Latest Articles

Comments