Doa Saat Seseorang Sering Bermaksiat

Alfatih-media.com-Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Hanya saja, ada sebagian orang yang sering bermaksiat, namun ia tidak merasa bersalah pada Allah.

Oleh karena itu, jika seseorang merasa banyak sekali melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka dia wajib segera bertaubat kepada Allah. Selain itu, dia perlu banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari bahaya akibat dosa-dosanya tersebut.

Dalam kitab Al-Mafakhir Al-Aliyyah fi Al-Maatsir Al-Syadziliyah, Ahmad bin Ayyad Al-Syadzili menyebutkan bahwa agar seseorang selamat dari bahaya akibat sering bermaksiat, maka dia hendaknya memperbanyak membaca doa berikut;

???????? ???? ???? ????????? ?????? ???????? ????????? ?? ???????? ???? ???? ??????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????

????????? ?????????? ???????? ????? ??????? ???????? ???????? ??????? ????????? ????????????? ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ????

??????????????

A’uudzubika min ‘adzaabika yawma tab’atsu ‘ibaadaka wa ‘auudzubika min ‘aajilil ‘adzaabi wa min suu-il hisaabi fa innaka lasarii’ul ‘iqoobi wa innaka laghafuurur rohiim. Robbi innii dzolamtu nafsii dzulman katsiiron faghfirlii wa tub ‘alayya laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadz dzoolimiin.

Artinya:

Aku berlindung kepada-Mu dari azab-Mu pada hari Engkau mengazab hamba-hamba-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari azab yang cepat menimpa dan dari keburukan hitungan amal.

Sesungguhnya Engkau sungguh sangat cepat siksaannya dan Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih.

Tuhanku, sungguh aku dzalim pada diriku dengan kedzaliman yang banyak, maka ampunilah aku dan terimalah taubatku. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. (sumber:BincangSyariah.com)

 

 

Latest Articles

Comments